Vi har fattat beslutet att lägga ner webbplatsen dethandlaromdig.se och vill passa på att tacka för alla som besökt sidan för att läsa artiklar och lyssna på intervjuer.