Månadsarkiv: augusti 2014


Våga misslyckas!

Är du rädd för att misslyckas? Vad för känslor associerar du med att misslyckas? Rädsla för vad andra skall tycka och tänka om dig när/om du misslyckas? Rädslan för att bli definierad som ”misslyckad”? Det som ofta håller oss tillbaka är meningen eller betydelsen vi ger ett eventuellt misslyckande. Och detta sker […]


Vilken är vår tids största tidstjuv och som hämmar framgång?

  Känner du ibland en frustration över att du inte hinner med det som du planerat? Det känns som att tiden inte räcker till. Du har då säkert drabbats av vår tids största tidstjuv och som hämmar resultat och framgång!   Vår tids största tidstjuv är… DISTRAKTIONER!   För att du skall […]


Hur lång tid tar det att skapa en ny vana?

Definitionen av vana är enligt Svenska Akademiens ordbok följande sätt att bete sig eller förhålla sig (i viss situation) som har lärts in genom ständig upprepning Det vi tenderar till att upprepa många gånger, är det som slutligen skapar en vana. Du kanske har hört under en längre tid att det […]