24 Timmar. Vad skiljer oss åt?


Har du någon gång reflekterat över att var och en av oss på denna jord har exakt lika mycket tid per dygn som alla andra? Vi alla får 24 timmar per dygn. Ingen får mer tid och ingen får mindre tid. Okej, förutom de individer som tar sina sista andetag denna dag för att lämna jordelivet.

Har du, liksom jag, funderat över vad som skiljer oss åt när vi nu har rättvist fördelat med tid per dygn? Mycket i livet är orättvist, men tid, så som vi har definierat det och som avläses på en klocka, är rättvist fördelad.

Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung. Om du har mycket pengar eller lite pengar. Om du bor i ett slott eller en enrummare. 24 timmar på ett dygn. Det är vad vi alla har.

Vad är det då som skiljer oss åt?

Det var en fråga som upptog mitt sinne för många år sedan. Vi föds alla nakna, i olika miljöer, kulturer, religioner, platser och så vidare. Men från dessa olika miljöer så finns det människor som skapar sig ett rikt liv av erfarenheter, vänner, framgång, pengar med mera. Är det enbart uppväxten som skapar och dikterar skillnaden?

Det finns otaligt många exempel där människor från urkassa förhållanden skapar sig en livssituation totalt motsatt den de föddes i. Med det som kännedom, kan vi kanske inte påstå att det alltid är var du föds eller i vilken miljö, kultur, religion som avgör våra livsöden helt och hållet. Det finns alltså något annat.

Om vi lever i västvärlden, som anses vara utvecklat, och vi alla har 24 timmar på ett dygn, och vissa skapar sig en livsstil som andra avundas, så måste det finnas faktorer som detta beror på.

En faktor måste vara vad vi gör med tiden vi har. Tiden går ju hela ”tiden”; ögonblick för ögonblick. I mitt sökande efter svar, fann jag ut att en faktor är att det vi gör i, med, under, vår tid; skapar ett visst resultat. Vad gör du?

Det kan för vissa av oss vara oerhört provocerande att reflektera och prata om dessa typer av frågeställningar. Andra engagerar sig istället fullständigt i frågeställningarna och vill vara delaktiga.

Det verkar som att det hela med livet på något sätt påvisar att det handlar om dig. Filosofen René Descartes uttryckte ”jag tänker, alltså finns jag”. Vi säger även att vi föds och lever. Att leva, är att vara vid liv. Att vara vid liv, är att vara en del av livet. Men livet är också en del av dig. Alltså måste ju du och jag vara livet.

Det finns vissa grundläggande saker som krävs för att liv skall kunna existera. Vi människor är ett oerhört intressant fenomen som vandrar på denna planet. För vi har en hjärna som utvecklats över lång tid och vi verkar vara den enda varelsen på denna planet som vi känner till, som har blivit utrustade med friheten att tänka och att göra val. Vi kan när som helst ändra vad vi tänker på och samtidigt med detta välja att göra något annat eller nytt. Det är som egen ”frivillig” evolution. Möjlighet till att utvecklas.

Så vad som skiljer oss åt, kanske visar sig vara, att en del av oss väljer att göra andra saker med sin tid, som över tid slutligen resulterar i nya resultat. Och om vi fortsätter att göra som vi alltid har gjort, så kanske vi får fortsätta att räkna med att vi alltid får detsamma som vi alltid fått. Enbart genom att tänka och agera på nya sätt, kan vi utvecklas och påbörja att skapa annorlunda och nya resultat.

Det handlar alltså om Dig! Vad Du vill. Vad Du tror är möjligt. Vad Du tror Du kan och inte kan. Vad Du väljer att göra oavsett vad du tror. Vad Du vågar!

Våga satsa på dig själv och var öppen för att skaffa din kunskap och erfarenheter som berikar dig på det sätt att du kan fatta nya beslut som ser till att skapa dig den livsstil och livssituation som du verkligen vill ha. Det är ditt liv och livet är Ditt!

Rekommenderad bok!

Kan varmt rekommendera följande bok, Eat that Frog av Brian Tracy, för dig som vill bli riktigt effektiv och få ut mer av din tid och skapa dig de resultat som du verkligen vill ha.