3 Sätt att Identifiera Vem Du Bör Umgås Mest Med


Har du någon gång tagit dig tid till att reflektera din umgängeskrets? Alltså seriöst reflekterat och funderat över vilka du spenderar och umgås mest med i ditt liv?

Jag vet att detta kan vara ett oerhört känsligt ämne att beröra, men samtidigt är det också ett oerhört viktigt ämne, då det uppenbarligen visa sig ha en enorm påverkan på dig och mig vilka vi umgås mest med; och detta ofta mycket mer än vi tror.

Du är snittet av de fem personer som du spenderar mest tid med.

~Jim Rohn

Vi alla blir antingen influerade (påverkade) eller så influerar (påverkar) vi vår omgivning. Frågan blir då vad är själva influensen (påverkan)? Och vilken effekt och resultat får den?

Ta ett papper och en penna och så skriver du ner de fem personer som du umgås och spenderar mest tid med; i rena timmar. Det kan vara familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor och så vidare. Listan skall alltså gå från mesta antalet timmar ner till lägsta antalet timmar.

När du har den listan klar. Titta på listan och reflektera över dessa personer.

Vad har de för åsikter?

Vad har de för värderingar?

Vad har de för vänner?

Vad har de för beteenden?

Vad har de för inkomst?

Vad har de för jobb?

Vad har de för mentorer eller inspirationskällor?

Vad har de för livsstil?

Vad har de för hälsa?

Vad har de för drömmar?

Vad har de för målsättningar?

Har de för moral och etik?

Har de integritet?

Är de ärliga?

Tänker de kortsiktigt eller långsiktigt?

Är de positiva eller negativa i sin attityd och inställning?

Är de vänliga?

Vad pratar de ofta om?

Listan kan göras oerhört lång med frågor.

Reflektera vad dina svar är för respektive person som du skrev ner på listan. Om vi nu influeras (påverkas) är de människor som vi umgås mest med, det sägs att detta sker till och med omedvetet, är detta okej för Dig med tanke på de svar du kom fram till?

Du har säkert hört uttrycket ”man blir som man umgås”. Men hur ofta reflekterar vi hur detta verkligen påverkar oss? Vad får de som vi umgås mest med oss att tänka? Är dessa typer av tankar och tankesätt okej? Vad resulterar den typen av tankar och tankesätt i?

Flera framgångsrika människor uttrycker vikten av att omge sig med rätt människor. Detta av anledningen att vi ofta tenderar att ”bli som man umgås”. Jag påstår nu inte att du skall säga upp bekantskapen med varken din familj eller dina vänner. Men har du funderat över varför du tänker som du tänker och gör som du gör? Varifrån har detta kommit?

Om det vi tänker leder till vad vi gör (hur vi beter oss) och detta i sin tur leder till ett resultat, vad vi får (erhåller). Är detta resultat som du har något som du verkligen vill ha eller är nöjd med?

Kanske kan det vara så att om du vill ha ett annorlunda resultat, så måste du göra på ett annat sätt (eller förbättra färdigheten av vad du redan gör) och för att göra det så måste du kanske tänka annorlunda. Och om du och jag nu influeras (påverkas) av de som vi umgås mest med, vad är det som de får oss att tänka?

Kanske är det så att vi kan behöva en ny umgängeskrets? Nya influenser, som resulterar i att vi utsätts för nya sätt att tänka; som kan leda till nya beteenden och således skapa nya (och önskvärda) resultat. Kanske skall vi minska tiden med vissa som vi umgås med?

Nedan följer 3 sätt att identifiera vilka du bör umgås mest med.

De du bör umgås mest med skall vara och fokusera på följande…

1. positiva (men inte blunda för risker), framåt (vision och se möjligheter och våga agera) och ärliga (integritet).

2. uppmuntrande (tro på dig, sig själv och din/sin potential) och utvecklande (personlig utveckling).

3. utmanande (pusha dig att våga) och stöttande.

Fundera över om du har några människor som i din omgivning besitter eller uppfyller en eller flera av de punkterna ovan. Hur ofta umgås du med dem?

Om du inte har några i din umgängeskrets som matchar någon av ovan punkter, fundera över hur du skulle kunna komma i kontakt med människor som besitter eller uppfyller dem. Kanske är det så att du ibland hejar på någon som du stöter på lite titt som tätt när du handlar eller reser med tåg eller buss?

Ett annat sätt är att skaffa ett nytt umgänge är att köpa och lyssna eller läsa material från framgångsrika människor. Riktigt framgångsrika människor har en tendens att ha en stor vilja att dela med sig i olika former. Du kan få en ny umgängeskrets genom att lyssna på CDs där framgångsrika människor talar om vad de har fokuserat på och vilka erfarenheter de skaffat sig under sin resa mot sina målsättningar. Även om du kanske inte kan sitta och föra en dialog med dem, så kan du leta dem influera dig att börja tänka i nya banor och detta kan resultera i att du påbörjar en resa mot dina målsättningar!

All framgång önskar jag Dig!

~Andreas~