5 Hinder Om Du Lider av Perfektionism


Tillhör du den kategorin människor som anser sig vara perfektionist? Slår du dig själv kanske för bröstet och stoltserar med det?

Definitionen av perfektionist enligt Wiktionary:

Person som vill att allt skall vara perfekt, och som inte accepterar felaktigheter; speciellt accepterar man inga fel i det egna agerandet och sitt egna arbete.

Att vara perfektionist kan ibland skapa en del problem. Patti Johnson, en expert inom karriär och VD för PeopleResults, har studerat perfektionister och kommit fram till följande fem hinder som lätt kan uppstå för dessa typer av människor och det är då de själva som skapar dessa hinder.

5 Hinder som uppstår och hur du kan överkomma dem

 1. Kommer aldrig igång.
  En perfektionist vill vara helt säker på att svaret, strategin eller planen kommer att vara helt felfri. De tänker att om det inte är helt säkert, så är det säkrare att aldrig engagera sig. Men frågor som ”vad kan jag göra idag/denna vecka/denna månad?” kan hjälpa till att skapa en rörelse framåt och är ofta inte så känslomässigt otäckt.
 2. Vara för saktfärdig för att gå framåt.
  I en undersökning av människor som startar stora förändringar att få deras idéer till en verklighet, så har de flesta av dessa människor instinkter som värderar både skyndsamhet och flexibilitet. En perfektionist måste lära sig att börja nu och bära med sig vetskapen om att man kan justera längs vägen, ju mer man lär sig.
 3. Prokrastinera.
  Patti gjorde i sin undersökning ett samband mellan prokrastinering (uppskjutandebeteende) och perfektionism. Prokrastinering kan vara ett tecken på avsaknad av tillit eller en rädsla för att ha fel eller rädslan för att mötas av kritik. Reflektera: Vad är det som får dig att försena dina idéer eller dina mål?
 4. Att inte veta när bra är bra nog.
  Ofta refereras detta till ”analys paralysering”, eller att vi behöver bara lite mer information för att få fram det perfekta svaret. Istället, försök använda informativ intuition – förmågan att veta när det finns tillräcklig information för att fatta beslut och gå framåt. Du kommer finna det enklare att anpassa dig till nya eller otydliga situationer.
 5. Leta efter det rätta svaret, när det inte finns.
  Väldigt få situationer i livet har ett perfekt svar eller enbart ett enda svar. Bli en ”steg-för-steg” aktör. Någon som ser en utveckling framåt i en generell rätt riktning. Den kanske kan finnas 10 vägar att nå ditt mål, så när en dörr stängs, finn en annan dörr som öppnas.

Innan du stolt säger att du är en perfektionist, kom ihåg att det mest troligt kommer att skapa hinder för dig. Finn vägen för utveckling och ta ett första steg. Lita på dig själv att du kan ändra kursen under resans gång. Ditt riktiga mål är troligen ändå inte att vara helt perfekt.

Kommentera gärna med dina synpunkter, tankar och idéer!

Bokrekommendation!

Rekommenderar följande bok om du vill bearbeta din perfektionism.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *