Alla äro vi säljare!


En intressant reflektion som jag inte är ensam om att fått uppleva, är just att merparten av oss klassar oss själva inte som säljare. Dock skulle jag definitivt vilja hävda motsatsen och vilja påstå att vi ALLA äro säljare!

Kanske har jag fått ett missvisande intryck, men när jag frågar människor hur deras bild av en säljare är, så nämns antingen den klassiska bilförsäljaren med det breda leendet som bara vill plocka dig på dina pengar, eller så nämns telefonsäljaren som alltid ringer i otid och vill ge bort något gratis och bara prova på.

Dessa typer av säljare är säkerligen stereotyper som vi alla har inprogrammerade i våra sinnen och säkerligen från barnsben. Dock bör vi kanske se till vad definitionen av sälja är. Sälja kommer från ordet försäljning och dess definition lyder i stil med ”överlåtelse av en vara till en köpare mot avtalad ersättning”. Ett annat sätt att förklara försäljning är att det är den process som äger rum när köpare och säljare kommer överens om en affär.

Vad innebär då detta?

En säljare har alltså en funktion att förklara för en potentiell köpare vad som finns tillgänglig och när dessa två kommer överens, så har en affär genomförts. Jag skulle vilja ta det steget så pass långt och säga att vi säljer hela tiden, varenda en av oss. Men eftersom vi har en speciell definition på vad en säljare är, så missar vi att se oss själva som säljare.

Om vi skulle ta och förenkla definitionen av vad en säljare gör, till följande: ”en säljare överför sin övertygelse om något till någon annan”. Om en säljare är övertygad om att hans eller hennes produkt eller tjänst kan ge något av värde för sina potentiella köpare, så kommer säljaren enbart att jobba på att överföra sin övertygelse till dessa köpare.

Det intressanta blir då att var och en av oss säljer hela tiden!Säg att du fattat tycke för någon. Ni har börjat små konversera lite och ditt intresse för denne är enormt stort. Helt plötsligt finner du dig i en säljande situation där du faktiskt säljer dig själv! Du försöker få motparten att finna dig intressant och kanske ta den påbörjade relationen ytterligare ett steg.

Har du barn, så säljer du till dem anledningarna till varför de skall städa upp i sina rum. Är du i en situation där ni kanske skall separera, så säljer du anledningarna till varför ni skall hålla ihop. Det jobb du har idag fick du ju genom att du sålde dig själv. Jag vill alltså hävda att vi är alla säljare och vi säljer mer eller mindre varje dag!

Hur kan Du då bli en bättre säljare?!

Jag skulle vilja hävda att Du blir det, ju bättre du blir på att kommunicera. Kommunikation talas det ofta om i många olika sammanhang. Det kan vara bristen på kommunikation eller otydlig kommunikation. När två eller fler parter kommunicerar, så utbyter de information. Informationen kan bestå av att förklara för varandra om sina ståndpunkter om ett visst ämne. Om det föreligger att något skall uppnås, så kan informationen bestå av vilka tillvägagångssätt som är mest lämpade för att uppnå ett resultat.

Om det inte finns någon kommunikation, så går samtliga parter därifrån utan att förstå varandra. Ett exempel skulle vara om du träffar på en främling som pratar ett språk som du inte alls behärskar. Er kommunikation sinsemellan är nästan noll och ni förstår inte varandra. Kanske övergår kommunikationen till gester där man pekar och viftar med armarna och gör ljud för att göra sig förstådd. Skillnaden är när det råder 100%-ig kommunikation. Samtliga parter förstår varandra och är väl överens om vad som är vad.

Så om du vill bli en bättre säljare och kanske vill få dina barn att bli mer ordningsamma i sina rum, så behöver du bli bättre på kommunikation. Ett annat ord för en säljare skulle kunna vara kommunikatör. Ju bättre du blir på att kommunicera och upprätthålla en god kommunikation, där du kan överlåta din egen övertygelse till någon annan och mottagaren väljer att ta denna, så har du lyckats med din försäljning. Oavsett om det gäller en idé, som att åka till Thailand eller gå ut och gå, eller om det gäller att någon konkret skall köpa en vara av dig, så behöver du bli en duktig kommunikatör.

Antingen säljer du dina idéer till dig själv eller någon annan, eller så köper du någon annans idéer.

Vems idéer är det du köper och kanske mer intressant, vilket resultat ger dig de idéer du köpt? Kanske kan det vara av värde att reflektera om de idéer man köpt under en längre tid av sitt liv behöver revideras, för dessa idéer ger inte alls de resultat du egentligen eftersträvar eller önskar!

Och som alltid, valet är helt unikt Ditt!

Andreas Bodin

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *