Andreas Bodin


3 Beprövade Sätt att Spara Tid

När var det senaste gången du klagade över att du hade för mycket tid tillgängligt? Du kanske inte kommer ihåg så långt tillbaka i tiden. Sanningen är att de flesta av oss inte får plats att klämma in mer under en 24-timmarsperiod alla de saker som skall in i våra […]


Våga misslyckas!

Är du rädd för att misslyckas? Vad för känslor associerar du med att misslyckas? Rädsla för vad andra skall tycka och tänka om dig när/om du misslyckas? Rädslan för att bli definierad som ”misslyckad”? Det som ofta håller oss tillbaka är meningen eller betydelsen vi ger ett eventuellt misslyckande. Och detta sker […]


Vilken är vår tids största tidstjuv och som hämmar framgång?

  Känner du ibland en frustration över att du inte hinner med det som du planerat? Det känns som att tiden inte räcker till. Du har då säkert drabbats av vår tids största tidstjuv och som hämmar resultat och framgång!   Vår tids största tidstjuv är… DISTRAKTIONER!   För att du skall […]