Personlig utveckling


Vilken är vår tids största tidstjuv och som hämmar framgång?

  Känner du ibland en frustration över att du inte hinner med det som du planerat? Det känns som att tiden inte räcker till. Du har då säkert drabbats av vår tids största tidstjuv och som hämmar resultat och framgång!   Vår tids största tidstjuv är… DISTRAKTIONER!   För att du skall […]