Personlig utveckling


Hur lång tid tar det att skapa en ny vana?

Definitionen av vana är enligt Svenska Akademiens ordbok följande sätt att bete sig eller förhålla sig (i viss situation) som har lärts in genom ständig upprepning Det vi tenderar till att upprepa många gånger, är det som slutligen skapar en vana. Du kanske har hört under en längre tid att det […]


FÖRÄNDRING

När Du hör ordet förändring, vilka känslor dyker upp inom Dig? Vad tänker Du när Du hör ordet förändring? Min uppfattning och erfarenhet jag anskaffat när jag träffar och pratar med människor kring ämnet förändring är att det finns två grupper eller typer generellt sett baserat på en grundinställning. Ena gruppen ser […]


Född i en lögn?

Titeln på denna artikel kommer efter att sett och lyssnat till en intervju med den kända komikern Jim Carrey. Han refererade till en bok han läst, där författaren till boken hade argumenterat för att vi alla föds in i en lögn och kring den skapar vi en personlighet. Om vi […]


KÄNSLOR

Jag har länge varit så intresserad och fascinerad över hur vi människor fungerar och varför vi gör som vi gör. Varför det kan skilja sig så mycket mellan människor i vad de gör med sina liv. Allt detta har jag i mer än 10 år engagerat mig i att undersöka […]