Enbart tanken, räknas inte…


Säkerligen har Du hört någon uttrycka ”det är ju tanken som räknas”. Kanske har Du rentav själv också slängt Dig med det uttrycket.

Rent psykologiskt så är det helt klart att det börjar med en tanke och att de intryck vi får från våra sinnen baserat på det som händer och sker i vår omvärld processas och bearbetas inne i den geléklump vi har ovanför våra axlar, hjärnan. Men att säga att det enbart är tanken som räknas är ju inte riktigt hela sanningen om vi ser till att vi faktiskt vill att något positivt skall ske eller uppstå; realiseras med andra ord, inte sant?

Nyckeln ligger i att gå från tanke till handling för att något överhuvudtaget skall kunna realiseras för Din omvärld att bevittna. När vi slänger oss med ett uttryck som ”det är tanken som räknas” så kan det ofta syfta till att man åtminstone haft någon eller något i sina tankar, vilket i sig kan vara betydelsefullt för någon att få reda på. Då människan som varelse har ett behov av att få uppmärksamhet och känslan av att man har en betydelse, så stimuleras detta givetvis av ett uttryck som ”det är tanken som räknas” ifall man syftar till att man tänkte på någon när denne fyllde år, men man gick aldrig till handling att höra av sig.

Men i den kontext som jag vill förmedla i denna artikel om att enbart tanken inte räknas så handlar det om att du måste gå till handling i enlighet med din tanke för att ett resultat skall uppnås.

Låt oss ta ett exempel. Om du sitter hemma och tänker en tanke om att du behöver gå och handla – för att några minuter senare befinna dig i affären med en varukorg i handen; så kan vi enkelt konstatera att resultatet av att vi befinner oss i affären med en varukorg i handen var att vi fullföljde vår tanke med rätt tillhörande handling.

Med detta exempel i åtanke, kan vi ganska snabbt konstatera att även om våra tankar finns i vårt sinne, så skapar de enbart ett slutändat resultat om vi går till handling med vår tanke.

Så när vi bevittnar ett resultat, kan vi konstatera att en handling (aktivitet) har varit som konsekvens efter att en tanke om att göra det först ägt rum; men att icke gå till handling ger också ett resultat!

Allt Du gör och inte gör, skapar alltid ett resultat.

Har du någon gång varit med om att en vän uttryckt följande när du träffat på dem på stan?

Jag hade tänkt ringa dig!”. De hade vid en tidpunkt en tanke, men fullföljde inte sin tanke, vilket resulterade i att du aldrig blev uppringd, så som din vän hade tänkt.

Vi kan ganska snabbt konstatera att om vi vill uppnå något, ett resultat, så måste vi först tänka tanken av vad för resultat vi vill uppnå. Därefter så måste vi tänka tankar kring vad för aktiviteter som vi måste göra (och även inte göra) för att vi skall kunna uppnå vårat resultat. När vi har detta klart för oss, så utför vi de aktiviteter (går till handling) som vi måste göra för att realisera vårt önskade resultat.

Ju tydligare jag har klart för mig vad det är jag vill uppnå, desto lättare är det att identifiera vad som måste göras för att det skall bli en realitet.

Att se sambanden mellan att tanke och rätt tillhörande handling är ett fundament för att skapa sig ett önskat resultat, varför kommer det sig då att inte man inte alltid går till handling?

Vi måste då gå tillbaka till kärnan där allt utspelar sig – tankarna i vårat sinne.

Om vi vet vad det är vi vill uppnå och vi har lyckats identifiera vad för aktiviteter vi behöver engagera oss i för att realisera det vi vill uppnå, men ändå inte går till handling, så är det ju ”andra” tankar som aktiverar vår in-aktivitet.

Nedan listas några punkter som kan föranleda till att vi inte gör den aktivitet vi behöver göra för att skapa ett resultat.

  • Resultatet vi säger att vi vill uppnå har inte så stort värde för oss
  • Vi har inte tydligt definierat vilka aktiviteter som hjälper oss att realisera vårt önskade resultat
  • Vi prioriterar andra aktiviteter före de som vi behöver göra för att realisera resultatet
  • Vi har begränsande tankar om oss själva; vad vi tror vi kan göra eller vad vi tror är möjligt att uppnå
  • Vi har begränsande tankar om vad vi anser oss själva vara värda

Ovan lista kan definitivt fyllas på, men vi kan snabbt konstatera att vad vi tänker; ofta resulterar i aktivitet eller in-aktivitet.

Varje människa är unik; varpå det är viktigt att förstå att den enda personen som du verkligen behöver jobba på – är Dig själv! Det är här som personlig utveckling kommer in i bilden, som kan vara ett verktyg för dig att utveckla dina tankar; om dig själv och vad du tror är möjligt.

Den bästa investeringen kommer alltid vara i Dig själv och din personliga utveckling!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *