Född i en lögn?


Jim CarreyTiteln på denna artikel kommer efter att sett och lyssnat till en intervju med den kända komikern Jim Carrey. Han refererade till en bok han läst, där författaren till boken hade argumenterat för att vi alla föds in i en lögn och kring den skapar vi en personlighet.

Om vi reflekterar detta påstående så skulle vi på ett vis kunna konstatera att det ligger en hel del sanning i påståendet.

När vi föds, så kommer vi till världen och den värld vi kommer till består av den omgivning som finns; föräldrar, familj, släktingar etc. Så lögnen vi föds in i, är egentligen definierad utifrån den syn och tro som din omgivning har på sig själva, sin omgivning och livet. Med andra ord, varje individ har en subjektiv bild av livet och dess innehåll (givit det mening), vilket de tenderar till att låta den nyfödde växa upp i.

Om du tänker efter själv och reflekterar din barndom, fanns det inte situationer och stunder då du blev intalad om vem du är och inte är, samt vad du kan och inte kan. Och som barn tar vi omgivnings ord som en ”lag” (sanning) och ett mantra, och under resten av vår uppväxt lever vi med detta enligt uttrycket och definitionen ”JAG ÄR…”.

Och när vi uttrycker ord som JAG ÄR, så uttrycker vi ju vår själv-bild, alltså bilden om oss själva, vilket kan översättas till definitionen av dig själv. Följdfrågan blir ju då, är den sann?

Eller blir den ”sann” på grund av att vi intalar oss själva att den är sann?

Är det så att vi skapar oss själva utifrån hur vi ser (tror) och definierar oss själva (själv-bild)?

Tänk om det är så att när Du säger JAG ÄR så i samma ögonblick ser Du till att BLI just den Du säger att Du är.

Frågan blir ju då, vem intalar Du dig själv att vara?

Och kanske än viktigare frågeställning, den Du intalar Dig själv att vara, vad skapar en sådan person?

När Du väl kommer till insikt med vem Du verkligen är och bortser från alla andra människors åsikter (definition) om vem Du är eller borde vara, först då kommer Du inse vilken makt Du besitter!

Och allt detta tar plats i Ditt sinne!

Värdera Dig själv högt! Låt ingen annan få sätta Ditt eget värde!

Du ÄR UNIK!

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *