Hur du marknadsför och säljer dig själv


DuMarknadsförDigSjälvHelaTidenSå fort du går utanför dörren eller lägger upp något på Sociala Medier på internet, så marknadsför du dig själv. Det är för oss oundvikligt att inte göra intryck på vår omgivning så fort vi vistas bland människor eller publicerar ett inlägg på Sociala Medier.

Lek med tanken att du är en vandrande reklampelare som ständigt informerar omgivningen vem du är och vad du står för; har du funderat över om det är den bilden som är ditt sanna jag? Har du reflekterat över om huruvida din omgivning uppfattar det?

Ibland kan vi alla ha nytta av att få feedback på hur vår omgivning uppfattar oss. Ibland kan vi i vår egen verklighet leva med illusionen att vår omgivning uppfattar oss på det sätt vi själva uppfattar oss, men inser att det kan vara motsatsen. Ibland kan det vara så att vi uppfattar oss själva på ett visst sätt, men vi uttrycker och kommunicerar det på ett sätt som inte alls speglar och uppfattas så av vår omgivning.

Kommunikation behöver inte enbart vara verbal – uttalade ord. Kommunikation är också oerhört mycket hur vi för oss, vår kroppshållning, vår blick etc. Detta kan vara värt att ha i åtanke när vi publicerar inlägg på Sociala Medier. Människor som inte känner dig bildar sig direkt en uppfattning om vem du är som gör själva inlägget. Har du varit med om att du läst inlägg av en person, för att sedan träffa dem och så får du en annan bild av dem?

Då vi alla tolkar, uppfattar och ger mening till att vi ser och läser, så blir det ju vår egen verklighet, en form av illusion. När vi sedan får träffa en individ personligen så kan det hända att din bild som du skapat inte alls matchar den bild som du skapade när du läste personens inlägg på Sociala Medier.

Vilka värderingar har du?

Är du på det helt klara med vilka värderingar du har? När du kommunicerar och marknadsför dig, ser du då till att det matchar dina värderingar?

Om du säger dig stå för vissa värderingar med sedan så agerar du inte i enlighet med dessa värderingar, så skapas en konflikt hos din omgivning. Vi människor verkar ha en förkärlek till det vi ser och hör genuint speglas i en harmoni.

Vissa saker är inte riktigt som förr…

Vi lever i ett samhälle och en global värld som är oerhört teknologiskt utvecklad. Mängder av information publiceras varje sekund och denna information blir tillgänglig för många att komma åt. Förr i tiden förlitade man sig på referenser när man skulle ingå någon form av samarbete. Idag så är referenser fortfarande oerhört värdefulla, men idag är det också möjligt att många söker efter oss på internet för att få en så samlad bild som möjligt av oss. Rätt eller fel så är det ett fenomen som sker oftare och oftare. Sökmotorer likt Google och Yahoo med flera, samlar på sig information från otroligt många ställen, som t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter, personliga hemsidor och bloggar. Med all denna information så kan vem som helst få upp en viss bild av dig som person.

Därav är det extra viktigt att vi tänker oss för hur vi beter oss bland vår omgivning och framför allt vad vi publicerar på internet. Du kanske kan vara personlig, men du behöver för den delen inte bli för privat.

Vi äro alla säljare!

Många ser sig själva inte som säljare. Tillhör du den kategorin av människor?

Om du tänker efter, varför anser du dig själv inte vara en säljare? Vad är din mentala bild av en säljare?

Ofta har vi en stereotypisk bild av en säljare. En person som ”lurar” dig på något som du inte vill ha. En person som tjatar på dig tills du ger med dig. Men kom ihåg att det finns bra och mindre bra säljare. Professionella och oprofessionella säljare. Det är inte rättvist att fälla alla personer över en kant.

Men vad gör egentligen en säljare? Hon eller han informerar och ”utbildar” människor om sina produkter eller tjänster och vad för fördelar de har. En professionell säljare identifierar först om personen de har framför sig har ett behov som deras produkter och tjänster kan uppfylla eller lösa. Om de upptäcker att det inte finns något behov, så tackar en professionell säljare för sig och lämnar personen med en positiv erfarenhet.

Så vi alla marknadsför oss dagligen och i vissa stunder så säljer vi oss själva också. Vårt mål bör vara att se till att vår omgivning får en äkta bild av oss som personer; vad vi står för och vilket värde vi avser att tillgodose vår omgivning med.

Ta dig en funderare över hur du tror att din omgivning uppfattar dig. Och om du vågar ta modet till, fråga människor som du har förtroende för. Kanske överraskas du av deras svar.


Klicka här för att köpa – Skaffa jobb genom sociala medier

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *