KÄNSLOR


Jag har länge varit så intresserad och fascinerad över hur vi människor fungerar och varför vi gör som vi gör. Varför det kan skilja sig så mycket mellan människor i vad de gör med sina liv. Allt detta har jag i mer än 10 år engagerat mig i att undersöka i form av att studera det som benämns om personlig utveckling.

En av mina mentorer som fick in mig på denna bana, var en herre som har mer än 40 års erfarenhet inom området psykologi och beteendevetenskap. Han hade jobbat med människor från alla olika bakgrunder, från människor som begått tunga brott till högt uppsatta verkställande direktörer (VD) för stora bolag, för att i sin hängivenhet också försökt finna svar på vad är det som gör skillnaderna.

Det han lärde mig var att det är oerhört komplext, men kan brytas ned till två ”komponenter”, tankar och känslor.

Jag har tidigare publicerat artiklar kring tankar och tänkte denna gång gå in på känslor. Det finns ett definitivt samband mellan dem som jag är övertygad om att vi alla kan hålla med om.

För att göra det så enkelt som möjligt, så skulle man kunna gruppera känslor i två kategorier; känslor som är positiva och känslor som är negativa, alltså i den kontext som du upplever dem.

När vi upplever något så triggas känslor. Det vi upplever måste ju först bearbetas i vårt sinne (i hjärnan) genom de intryck vi tar, från det vi hör, ser, känner, smakar etc. Det är här som det blir intressant. När du t.ex. ser något, så tar du in denna information i ditt sinne (i hjärnan) som tolkar det som sker. Denna tolkning sker fruktansvärt snabbt och vår hjärna är så komplex att vad den gör är att försöka hitta tidigare lagrade minnen och erfarenheter som den kan matcha mot vad du i stunden ser.

Hur rationella och förnuftiga vi än må tycka att vi är, så styrs eller kontrolleras vi av känslor. Det är därför som vi ibland kan bevittna oss själva och andra göra saker som verkar ”irrationellt”, inte förnuftigt.

För att underlätta vår kommunikation med andra så sätter vi ord på våra känslor. Detta underlättar när vi pratar med varandra och gör att vi kan förstå varandra och vad vi känner och upplever eller har upplevt. Om någon säger ”jag blev så himla arg” så kan du förstå vad personen menar för att på en generell nivå så har du också upplevt ”arg”. Det är till och med så intressant att vi beter oss oftast på ett oerhört likartat sätt när vi befinner oss i vissa sinnestillstånd utifrån vad vi känner. Du kan säkert se på en person som är riktigt arg, ledsen eller glad; eller hur?

Det som är mer intressant är att studera vilka känslor det är som tenderar att ha ett fast grepp om dig, med andra ord, så fort som Du hamnar i en situation eller rättare sagt till och med bara ”leker med tanken” (fantiserar) om en situation, så triggas känslor i Din kropp. Det blir en reaktion på vad det är Du tänker.

Nedan har jag listat några ord som kan representera känslor. Kan Du identifiera vilka som tenderar att ha en stor påverkan på Dig och som ibland t.ex. förhindrar Dig till att genomföra något som Du satt upp att du skall utföra?

arg avskräckt avvisad bekymrad berörd berövad
besegrad besviken dränerad dålig ensam frustrerad
bitter förlust förnedrad förrådd försummad generad
hjälplös hopplös instängd irriterad ledsen lurad
offer omotiverad orolig/ osäker otillräcklig otålig
ovärdig skamsen skrämd skuld sorg trött
utmattad utsliten värdelös äcklad ängslig övergiven

Självreflektion och självmedvetenhet är oerhört värdefullt. När Du väl identifierar vilka känslor det är som gör dig handlingslös eller som får dig att stanna upp i livet och inte deltaga med din fulla passion och potential, så skall du inse att en känsla egentligen inte är något mer än en känsla. Och dess makt över dig är enbart den makt du ger den.

Lösningen är alltså inte att försöka undvika känslor, men skillnaden är att inte bli stoppad av dem, utan avväpna dem genom att låta uppleva dem och bevittna deras kraft upplösas över dig.

Så känn dina känlsor & var levande!

Och som alltid är valet helt unikt Ditt!

Andreas Bodin

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *