Det krävs MOD

En man delade med sig av att när han var ung, så hade han bilden av att MOD var om man var militär och ute i strid och sprang över till fiendens sida och oskadliggjorde så många fiender som möjligt och sedan dog man själv på kuppen. Jag skulle vilja […]


Writing a journal

Alla vill vi ha RESULTAT!

När du hör order resultat, vad tänker Du på då? Är vi alla resultat orienterade? Med andra ord är vi alla intresserade av resultat? Personligen skulle jag vilja hävda att vi alla är resultat orienterad; mer eller mindre. Ibland stöter jag på personer som uttrycker sig i stil med ”jag […]


KUNSKAP ÄR MAKT… ELLER?

Har Du någon gång hört uttrycket kunskap är makt? Har Du reflekterat över vad som menas med det uttrycket? Om Du har kunskap om något, vad för värde kan detta ha för Dig? (notera KAN) Dagligen fattar vi mängder av beslut, men vad är underlaget till Dina beslut? Det sägs […]


Behöver kontra vill ha

I dialoger med människor så identifierar jag ganska ofta en orsak som ligger till grunden för deras ekonomiska problem. Det råder en viss obalans i förståelse och handling kring det man behöver kontra det man vill ha. De flesta, inte alla, rådande omstädigheter där jag lyckats identifiera den bakomliggande orsaken […]


Allt detta prat om pengar & ekonomi

När du hör orden pengar eller ekonomi, vad för tankar far då genom ditt sinne? Vad för känslor upplever du när du tänker på pengar? Positiva eller negativa? Hur har du blivit uppfostrad när det kommer till pengar och ekonomi? Har du fått höra att ”pengar är roten till allt […]


Vad är värdefullt för mig?

Har du en klar bild av frågan ”vad är värdefullt för mig?” Mitt intryck av hur mina medmänniskor i min omgivning tenderar att hamna i, är den så kallade ”vardagen”. Det vill säga, man vaknar på morgonen av väckarklockan, man snoozar tio minuter. Väckarklockan gör sig åter hörd och man […]


Orsak & verkan

Är Du nöjd med hur Ditt liv ser ut just nu; just idag? Skulle du vilja förändra något, eller ha mer av något? Har Du den inkomst du vill ha? Har Du de vänner Du vill ha? Har Du den livsstil Du vill ha? Har Du den typ av familjesituation […]