Vad är det som gör skillnaden?


Någon gång kanske har du frågat dig själv vad det är som gör skillnaden för att åstadkomma resultat. Vi kanske bevittnar andra människor i vår omgivning som lyckats åstadkomma resultat som vi själva önskar, inom flera områden i livet. Men vi lyckas själva inte ta oss framåt och erhålla samma resultat.

Vad är det då som avgör skillnaden?

Det finns många faktorer som spelar en avgörande roll i våra liv, som har en form av påverkan på de resultat vi lyckas åstadkomma. En del av dessa är utanför oss själva, med andra ord något som vi själva inte kan rå över, och andra faktorer är de som är inom oss själva. Dessa ”inre” bitar är de abstrakta som vi inte kan ta på, men som är grunden och kärnan utifrån vad som sedan blir uppnått.

I en av mina tidigare artiklar med titeln ”SAMMA VIND BLÅSER PÅ OSS ALLA”, var mitt syfte att få fram att vissa saker som är utanför oss, drabbar oss alla i olika utsträckning och vi kan inte rå över dessa ting. Däremot har vi valet att välja hur det skall få påverka oss och i vilken riktning vi väljer att gå utifrån det inträffade.

Men hur är det då med de abstrakta bitarna? Det som vi med handen inte kan greppa, men som ändå har en sådan oerhörd påverkan på våra resultat. Få av oss blir någonsin medvetna om vår inre potential och vilken enorm makt vi har, om vi lär oss hur vi fungerar och vad som skapar vad.

En start är att börja bli medveten om hur man själv fungerar och bli medveten om vilka resultat det ger. Min mentor och inspiratör, George Zalucki, som har i över 40 år studerat och jobbat med psykologi och beteendevetenskap, har funnit röda trådar som ständigt återkommer då han bevittnat människor som skapar det de vill uppnå, eller motsatsen.

Det börjar med en tanke! Hur vi än vrider och vänder på det, så är det en tanke i vårat sinne som är fröet till följande kedjereaktion. Vår tanke skapar en bild i vårat sinne. Denna bild skapar i sin tur en känslomässig reaktion. Vår känslomässiga reaktion leder till att vi beter oss på ett visst sätt. Vårt beteende leder till ett resultat som vi sedan får ”leva i”. Vi skapar således själva vår verklighet i varje ögonblick vi existerar och fortsätter att skapa samma ”verklighet” så länge vi fortsätter ha samma tankar och beteende.

Vad händer när jag börjar bli medveten om hur jag fungerar?

När en människa börjar höja sin medvetande nivå om hur hon fungerar, så öppnas möjligheten för henne att påbörja en förändring. En förändring av sina tankar, eftersom det är där som det börjar. Människan kan alltså börja tänka nya och andra tankar, som i sin tur leder till kedjeeffekten att ett annorlunda resultat uppstår, eller en ny ”verklighet” uppstår.

Du har säkerligen hört uttrycket att vi människor är känslomässigt styrda, med andra ord, antingen känns något bra eller så känns något dåligt och vi agerar utifrån detta. En fråga som bör reflekteras då är, vad är det som skapar känslan?

Om känslan är en reaktion på den bild vi skapar i vårat sinne, i form av våra tankar, så måste det betyda att vi någonstans i denna process måste ge det vi tänker ett värde och en mening. Ta till exempel en man som träffat en kvinna som han finner en stark attraktion till. Han påbörjar en kommunikation med denna kvinna och finner att de är lika på många områden och intresset för denna kvinna ökar. Från attraktion övergår det till kvinnans personlighet. Mannen tar steget att fråga kvinnan om intresset från hennes sida är detsamma för honom, men får ett nej. Kvinnan är inte intresserad av mannen och tillägger även att hon inte finner mannen attraktiv.

Vilka möjliga tankar tror du att mannen kan ha efter denna upplevelse?

Svaren kan givetvis vara oerhört många, men låt oss skapa ett exempel. Mannen i fråga kan välja att ta kvinnans svar och ge svaret en mening i form av att han inte är attraktiv. Han kan till och med göra det till en slutsats att ingen kvinna i hela världen finner honom attraktiv. Hans tankar om honom själv är att han finner sig oattraktiv. Känslomässigt känns detta inte bra för honom. Baserat på upplevelsen, så vill mannen efter detta undvika känslan som denna händelse gav honom. Det innebär då att han kommer att undvika att utsätta sig för situationer där han blir påmind om vad han fick uppleva, med andra ord, han kan komma att undvika kvinnor eller att våga ta steget att fråga de kvinnor han träffar om de finner honom attraktiv.

Resultatet av ovan kommer att skapa en ”verklighet” som mannen med största sannolikhet ständigt kommer att vidhålla. Det finns dock möjlighet att mannen väljer att ge sin upplevelse ett helt annat värde och en helt annan mening. Han kan börja tänka i stil med att det är upp till varje enskild individ att få tycka och tänka som dom vill. Att det finns oerhört många kvinnor som inte alls ser på honom som den kvinna han träffade. Han kanske till och med tillåter sig att skratta åt situationen och tänker att en kvinna inte skall få låta hela hans värld raseras. Dessa tankar skapar en känsla som känns bra. Han får styrka och energi till att våga träffa nya kvinnor och vågar utmana känslan av ”rädsla” för att uppleva det hela igen.

Som du säkert förstår, så besitter vi en enorm kraft att verkligen styra vårat liv i en helt annan riktning, enbart genom att börja tänka nya tankar och ge ny mening till de olika saker som vi upplevt ”obehagliga” tidigare i vårat liv. Genom att bli medveten om hur vi fungerar, så får vi helt plötsligt kontrollen över vårat liv.

Så vad är då skillnaden som skapar resultat?

De människor som du kommer att bevittna som framgångsrika eller som uppnått imponerande resultat, se till att ha helt klart för dig, att dessa individer har genomgått en process av utmaningar där de många gånger upplevt känslor som varit obehagliga och inte känts bra. De har dock övervunnit sina känslor och fortsatt ändå, vilket resulterat i att de slutligen lyckats avväpna kraften för känslorna av rädsla och blivit en ”vinnare”.

Bär med dig att du ofta tillåter dig att styra och skapa ditt liv utifrån det du vill undvika, vilket många gånger kan vara det du måste bemästra, för att kliva ut som en vinnare i ditt eget liv!

Se till att bli medveten! Läs och studera material som har fokus på att hjälpa dig förstå din inre potential!

Och som alltid, valet är helt unikt ditt!

Andreas Bodin

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *