Välkommen


DET HANDLAR OM DIG är en webbsida som är skapad med syftet att delge Dig information inom områden som påverkar dig och ditt liv. Allt från ekonomi till psykologi tas upp i de artiklar som finns tillgängliga.

Syftet med informationen som du finner här, handlar inte om att säga vad du skall tycka eller inte tycka, den uppgiften är unikt din att avgöra och bestämma. Syftet är att ge dig information och förhoppningsvis inspiration till att börja tänka i nya banor och få nya idéer som kan hjälpa dig att erhålla annorlunda resultat i livet.

Informationen som delges, är samlad information från några av världens främsta individer inom områden såsom ekonomi, personlighetsutveckling, personlig coaching, NLP, beteendevetenskap, psykologi m.m., samt från personligt erhållen erfarenhet och genom dialoger med medmänniskor till oss alla. Allt är sammanställt med författarens egna ord till denna webbsida.

För att komma till artiklarna, blogginläggen, så klickar du här.

Missa inte vår första podcast intervju med Nina Jansdotter!